Proiect

In ultimii ani, digitizarea devine din ce în ce mai importantă. Acest lucru merge mână în mână cu tendințele de învățare mobila.

Proiectul Erasmus + DigI-VET abordează modalități noi și inovatoare de învățare și predare în era digitizării și a Industriei 4.0. Parteneriatul vrea sa conștientizeze nevoia de a aborda digitizarea și Industria 4.0 în educația și formarea profesională (VET= IFP). Aspectul esential al proiectului consta in dezvoltarea unei curricule și a resurselor de învățare pentru digitizare și se va realiza impreuna cu un sMOOC (curs online)  inovator pentru profesorii și studenții din ÎFP (invatamantul de formare profesional), care oferă informatii cruciale pe această temă. În cadrul proiectului DigI-VET va fi creata de asemenea Cartea DigI-VET, care se va adresa unui public larg, prezentand evoluțiile actuale și provocările din lumea muncii și cum este ea afectată de digitizare, precum și ce înseamnă acest lucru pentru educația profesională și formatorii VET. Scopul intregului proiect este de a creea profiluri de competență digitală pentru ÎFP. Pentru a oferi impresii directe despre digitizare și Industria 4.0, proiectul oferă un observator online, cu vitrine care oferă informații despre întreprinderi și companii și modul în care utilizează ele digitizarea astăzi și le ce sa așteaptă pentru viitor. Acest Observator oferă cele mai bune practici și exemple, fiind insotit de cu texte, fotografii, audio si  videoclipuri și aduce industria 4.0 direct studenților din clasă.

Abordările actuale in Industria 4.0 se concentrează pe o simbioză între producție și noile tehnologii IT pentru a îmbunătăți industria și a colecta date adecvate. Aici, digitizarea reprezinta cheia pentru gestionarea acestor abordări. Dar aceasta nu înseamnă doar schimbări în

industrie și producție, ci înseamnă și schimbări și provocări în domeniul ÎFP. In fapt, Digitizarea și industria 4.0 reprezintă a patra revoluție industrială. Aceasta înseamnă digitizarea produselor de la un capăt la altul. Aceasta inseamna extinderea produselor actuale, dar și nevoia de noi competențe. Pentru formatorii VET principala provocare este să adune informații despre mediul aflat într-o schimbare rapidă și să găsească modalități adecvate de a furniza aceste noi informații către cursanți.

Prin urmare, DigI-VET se concentrează pe proiectarea unui studiu de acceptare în țările partenere pentru a obține o viziune europeană asupra acceptărilor, experiențelor, problemelor și șanselor în domeniile digitalizării și industriei 4.0. Grupurile țintă sunt cadrele didactice, formatorii, cursanții și educatorii VET. Sondajul examinează modul în care tezele grupurilor țintă din VET se gândesc la digitalizare și modul în care îl integrează în predarea lor. Mai mult, sondajele se concentrează pe provocările industriei 4.0 într-un mediu ÎPT și adună informații despre aspectul creării unei economii digitale influențează predarea și învățarea. În cadrul unor cercetări suplimentare pe desktop, partenerii adună, de asemenea, informații despre învățarea mobilă în contextele lor naționale și în UE.

În cadrul proiectului DigI-VET, partenerii vor crea o carte în limba engleză despre digitizare și Industria 4.0 și influența acestora asupra VET, carte in care vor fi furnizate rezultatele sondajului și rezultatele cercetărilor de birou și in care vor fi oferite liste de verificare și sugestii suplimentare pentru profesori și formatori.

Proiectul DigI-VET este conceput similar cu un fost proiect de parteneriat Leonardo II și include doar două rezultate intelectuale care vizează cercetarea cantitativă și calitativă pe această temă și designul cărții DigI-VET. Cea mai mare parte a lucrărilor privind combinarea abordărilor și a datelor se va face in cadrul celor trei întâlniri ale partenerilor. In carte vor fi prezentate rezultatele sondajelor și împreună cu cele mai bune practici și sMOOC DigI-VET vor fi diseminate la evenimentele de multiplicare.

DigI-VET oferă cadrului educațional VET noua lume inovatoare a muncii și IT-ului, iar programa școlară îi ajută pe profesori să integreze aceste noi provocări în activitatea zilnica de predare. Cele cincisprezece rezultate de bază ale proiectului DigI-VET sunt:

(1) Curricula DigI-VET

(2) Resursele de învățare și predare DigI-VET

(3) Observatorul online DigI-VET cu informații și videoclipuri de bune practice.

(4) Cartea DigI-VET privind digitizarea și industria 4.0 în ÎFP

(5) sMOOC DigI-VET

(6) raportul de cercetare DigI-VET

(7) materialele de diseminare DigI-VET (afișe, pliante, broșură, carduri, stilouri)

(8) Website-ul DigI-VET cu Blog

(9) Lista de verificare DigI-VET pentru formatorii și profesorii VET

(10) videoclipurile DigI-VET (integrate în site-ul web și în observatorul online)

(11) strategia DigI-VET OER

(12) conceptul de digitizare DigI-VET pentru VET

(13) publicațiile, buletinul informativ și articole de presă DigI-VET

(14) Conceptul DigI-VET sMOOC

(15) raportul de evaluare DigI-VET

 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.