Εργαστήρια

Θα πραγματοποιηθούν 3 εργαστήρια σε μορφή συνεδρίου.

Η δομή των εργαστηρίων του προγράμματος έχει ως εξής: