Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο

Το ηλεκτρονικό παρατηρητήριο DigI-VET παρέχει πληροφορίες σχετικά με καλές πρακτικές εταιρειών στον τομέα της ψηφιοποίησης και πληροφορίες για τις εταιρείες αυτές.

Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού παρατηρητηρίου.

Θα συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου του DigI-VET:

http://digivet-platform.eduproject.eu/