Συνέδριο 1

Η πρώτοησυνάντηση έλαβε χώρα στο πανεπιστήμιο Paderborn της Γερμανίας από τις 17 εώς τις 19 Δεκεμβρίου 2018.

Το συνέδριο φιλοξένησε ο επικεφαλής Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Δρ. Marc Beutner, του πανεπιστήμιου Paderborn.

Ατζέντα:

DigI-VET-M1- Agenda – DE

Παρουσίαση – Συντονιστής / Παρουσίαση – Εταίρος:

DigI-VET-M1- Emphasys Presentation
DigI-VET-M1- Intellectual-Outputs- UPB
DigI-VET-M1- Welcome- UPB
DigI-VET-M1-Partner Presentation- CY
DigI-VET-M1- Weather Report- Germany

Meeting Minutes:

DigI-VET-M1-Minutes- Meeting- UPB

Participants: 

Template:
DigI-VET-M1-Participation List- Draft

Signed:
DigI-VET-M1- Steering Committee-Participation list