Συνέδριο 1

Η πρώτοησυνάντηση έλαβε χώρα στο πανεπιστήμιο Paderborn της Γερμανίας από τις 17 εώς τις 19 Δεκεμβρίου 2018.

Το συνέδριο φιλοξένησε ο επικεφαλής Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Δρ. Marc Beutner, του πανεπιστήμιου Paderborn.

Ατζέντα:

M1 – DigI-VET Agenda – DE

Παρουσίαση – Συντονιστής:

A – DigI-VET_Welcome

C – DigI-VET_UPB Intellectual Outputs

Παρουσίαση – Εταίρος:

M1-DiGI-VET-Emphasys Presentation