Συνέδριο 2

Το δεύτερο συνέδριο πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 21 Νοεμβρίου 2019 στο ARVET στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Την συνάντηση φιλοξένησε ο Rahjesh Pathak του ARVET.

Ατζέντα:

M2 – DigI-VET Agenda – UK-final

Παρουσίαση – Συντονιστής:

A – DigI-VET_Welcome – M2

B – DigI-VET_Current Status of DigI-VET in general – M2

C – DigI-VET_Current Status of DigI-VET in Germany UPB – M2

D – DigI-VET_Suvey Study of DigI-VET – M2

E – DigI-VET_The Online Observatory-M2

E2 – DigI-VET_Insights Online Oberservatory of DigI-VET – M2

F – DigI-VET_Book and Curriculum-VET – M2

G-DigI-VET_The PROM Tool-M2

Παρουσίαση – Εταίρος:

Partner Presentation-DiGI-VET-Current Status-M2-Cyprus

Partner Presentation-DiGI-VET-Current Status-M2-UK

Λίστα συμμετεχόντων:

M2-Participation list

Πρακτικά συνεδρίασης:

DigI-VET_Minutes- Meeting M2_London

Αξιολόγηση:

M2_DiGI-VET-Evaluation Report_UPB

Φωτογραφικό Υλικό: