Παραδωτέα

Ακολουθούν τα Πνευματικά παραδοτέα και αποτελέσματα  του προγράμματος.

Το όνομα του κάθε Πνευματικού Παραδοτέου αποτελείται από τον αριθμό της δραστηριότητας, τον οργανισμό που ηγείται το παραδοτέο, τη γλώσσα στην οποία θα είναι διαθέσιμο και ενδεχόμενος τον τίτλο του.

Οι εταίροι έχουν ως εξής:

Ε0 – IK – Ingenious Knowledge, DE – (Συντονιστής)

Ε1 – UPB – University of Paderborn, DE

Ε2 – ARVET – AR Vocational Education and Training Ltd., UK

Ε3 – EMPH – Private Institute Emphasys Center, CY

Ε4 – AOAA – Asociatia Oamenilor de Afaceri Agres, RO

Συντομογραφίες για τις διαθέσιμες γλώσσες:

DE – Γερμανικά

EN – Αγγλικά

GR – Ελληνικά

RO – Ρουμάνικα

Παράδειγμα ονόματος αρχείου:

O1-A1-P1-DigI-VET- Τελικό Ερωτηματολόγιο – EN

Το αρχείο αφορά το πνευματική παραδοτέο 1 (O1), με έμφαση στην Δραστηριότητα 1 (A1), που δημιουργήθηκε από τον εταίρο Π1 (UPB) στο πρόγραμμα Digi-VET για το τελικό Ερωτηματολόγιο στα Αγγλικά (DE).

Υπάρχουν πέντε ΟΙ (πνευματικά παραδοτέα) στο DigI-VET. Τα αποτελέσματα των παραδοτέων θα τα βρείτε σύντομα εδώ.

 

Διαχείριση Προγράμματος

Λογότυπο:

Άδεια OER:

Λογότυπο Erasmus+:

Αποποίηση ευθύνης:

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Dissemination:

Dissemination_Table-Template

Πόστερ:
PM-UPB-DigI-VET Poster DE

PM-UPB-DigI-VET Poster EN

 

ΙΟ1: Έρευνα για την Ψηφιοποίηση και τη Βιομηχανία 4.0

O1-A1-P1-DiGI-VET Questionnaire final – DE

O1-A1-P1-DiGI-VET Questionnaire final – EN

O1-A1-P3-DiGI-VET Questionnaire final – GR

IO1-P3-DiGI-VET Survey Results Questionnaire_EN

O1-A1-P4-DiGI-VET Questionnaire final – RO

O1-A1-P1 DigI-VET – Frequencies Germany- EN

O1-A1-P2-DiGI-VET_ResearchonDigitalisationandIndustry4.0_UK – EN

O1-A2-P3-DiGI-VET-ResearchonDigitalisationandIndustry4.0_Cyprus – EN

O1-A1-P1-DiGI-VET-ResearchonDigitalisationandIndustry4.0_GER-EN

O1-A1-P4-DiGI-VET-ResearchonDigitalisationandIndustry4.0_RO-EN

DigI-VET survey results:

O1-A1-P1-DigI-VET-Research Results-EN

O1-A1-P1-DigI-VET-Research Results-EN

 

ΙΟ2: Το DigI-VET sMOOC

English sMOOC:
https://moocit.de/index.php?title=DigI-VET_-_English_sMOOC

Geman sMOOC:
https://moocit.de/index.php?title=DigI-VET_-_German_sMOOC

Greek/Cypriot sMOOC:
https://moocit.de/index.php?title=DigI-VET_-_Cypriot-Greek_sMOOC

Romanian sMOOC:
https://moocit.de/index.php?title=DigI-VET_-_Romanian_sMOOC

DigI-VET sMOOC Concept:

O2-A1-P1-DigI-VET- sMOOC Concept- UPB-EN (Pdf.)
O2-A1-P1-DigI-VET- sMOOC Concept- UPB-EN

 

ΙΟ3: Το βιβλίο DigI-VET

O3-A1-P1-DigI-VET Book Structure – EN

 

ΙΟ4: Διδακτέα ύλη και Εκπαιδευτικό Υλικό

IO4: Curriculum and Didactical Materials

O4-A1-P1-DigI-VET Teaching material UPB – DE – No 1 Digitisation

O4-A2-P1-DiGI-VET Modules for the VET training measures – EN

O4-A2-P1-DiGI-VET Competence Profile – EN

O4-A4-P1-DIGI-VET- Competentce Profil- DE

O4-A4-P1-DIGI-VET- Competentce Profil- DE

O4-A4-P1-DIGI-VET-Competence Profil Skills-EN

O4-A4-P1-DIGI-VET-Competence Profil Skills-EN

O4-A5-P1-DiGI-VET Learning Outcome Matrix – EN

O4-A5-P1-DiGI-VET Learning Outcome Matrix – EN

O4-A5-P1-DiGI-VET Modules for the VET training measures – EN

O4-A4-P1_DIGI-VET-Competence Profil Presentation-EN

O4-A4-P1_DIGI-VET-Competence Profil Presentation-EN

 

Training Modules for Trainers and Teachers:

P1 / University of Paderborn (UPB):

Module 1: DigI-VET project and curriculum

O4-A1-P1-DigI-VET- Teacher Module 1-DE

O4-A1-P1-DigI-VET- Teacher Module 1-DE

O4-A1-P1-DigI-VET- Teacher Module 1-EN

O4-A1-P1-DigI-VET- Teacher Module 1-EN

O4-A1-P1-DigI-VET- Teacher Module 1-RO

O4-A1-P1-DigI-VET- Teacher Module 1-RO

O4-A1-P1-DigI-VET-Teacher Module 1-GR

O4-A1-P1-DigI-VET-Teacher Module 1-GR

O4-A3-P1-DigI-VET-Classroom Material-GR

O4-A3-P1-DigI-VET-Classroom Material-GR

O4-A-P1-DigI-VET- Classroom Material-DE

O4-A-P1-DigI-VET- Classroom Material-DE

O4-A-P1-DigI-VET- Classroom Material-EN

O4-A-P1-DigI-VET- Classroom Material-EN

 

P3 / Private Institute Emphasys Centre, Cyprus (EMPH)

Module 2: Digitisation and Industry 4.0

O4-A1-P3-DigI-VET- Teacher Module Terms and History-DE

O4-A1-P3-DigI-VET- Teacher Module Terms and History-EN

O4-A1-P3-DigI-VET- Teacher Module Terms and History-GR

O4-A1-P3-DigI-VET- Teacher Module Terms History Agriculture-DE

O4-A1-P3-DigI-VET- Teacher Module Terms History Agriculture-EN

O4-A1-P3-DigI-VET- Teacher Module Terms History Agriculture-GR

O4-A1-P3-DigI-VET- Teacher Module Terms History Agriculture-RO

O4-A3-P3-DigI-VET- Classroom Material-GR

O4-A3-P3-DigI-VET- Classroom Material-GR

O4-A3-P3-DigI-VET- Classroom Material-EN

O4-A3-P3-DigI-VET- Classroom Material-EN

O4-A3-P3-DigI-VET- Classroom Material-DE

O4-A3-P3-DigI-VET- Classroom Material-DE

 

P2 / AR Vocational Education and Training Ltd., United Kingdom (ARVET)

Module 3: Good practices of digitisation

O4-A1-P2-DigI-VET- Teacher Module 3-Genera view on Future-RO

O4-A1-P2-DigI-VET- Teacher Module 3-Genera view on Future-RO

O4-A1-P2-DigI-VET- Teacher Module 3-General view on Future-DE

O4-A1-P2-DigI-VET- Teacher Module 3-General view on Future-DE

O4-A1-P2-DigI-VET- Teacher Module 3-General view on Future-EN

O4-A1-P2-DigI-VET- Teacher Module 3-General view on Future-EN

O4-A1-P2-DigI-VET- Teacher Module 3-General view on Future-GR

O4-A1-P2-DigI-VET- Teacher Module 3-General view on Future-GR

O4-A1-P2-DigI-VET- Teacher Module 3-Importance of Digitisation Education- Industry- DE

O4-A1-P2-DigI-VET- Teacher Module 3-Importance of Digitisation Education- Industry- DE

O4-A1-P2-DigI-VET- Teacher Module 3-Importance of Digitisation Education- Industry- EN

O4-A1-P2-DigI-VET- Teacher Module 3-Importance of Digitisation Education- Industry- EN

O4-A1-P2-DigI-VET- Teacher Module 3-Importance of Digitisation Education- Industry-RO

O4-A1-P2-DigI-VET- Teacher Module 3-Importance of Digitisation Education- Industry-RO

O4-A1-P2-DigI-VET- Teacher Module 3-Importance of Digitisation Education- Industry- GR

O4-A1-P2-DigI-VET- Teacher Module 3-Importance of Digitisation Education- Industry- GR

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material-Module 3-Teacher-DE

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material-Module 3-Teacher-DE

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material-Module 3-Teacher-EN

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material-Module 3-Teacher-EN

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material-Module 3-Teacher-RO

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material-Module 3-Teacher-RO

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material-Module 3-Teacher-GR

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material-Module 3-Teacher-GR

 

P4 / Asociata Oamenilor de Afaceri Agres Romania (AOAA)

Module 4: The need of digitisation

O4-A1-P4- DigI- VET- Teacher Module 4- DE

O4-A1-P4- DigI- VET- Teacher Module 4- DE

O4-A1-P4- DigI- VET- Teacher Module 4- EN

O4-A1-P4- DigI- VET- Teacher Module 4- EN

O4-A1-P4 -DigI-VET- Teacher Module 4- GR

O4-A1-P4 -DigI-VET- Teacher Module 4- GR

O4-A1-P4 -DigI-VET- Teacher Module 4- RO

O4-A1-P4 -DigI-VET- Teacher Module 4- RO

O4-A3-P4- DigI-VET- Classroom Material- Module 4- Teacher- DE

O4-A3-P4- DigI-VET- Classroom Material- Module 4- Teacher- DE

O4-A3-P4- DigI-VET- Classroom Material- Module 4- Teacher- EN

O4-A3-P4- DigI-VET- Classroom Material- Module 4- Teacher- EN

O4-A3-P4- DigI-VET- Classroom Material- Module 4- Teacher- GR

O4-A3-P4- DigI-VET- Classroom Material- Module 4- Teacher- GR

O4-A3-P4- DigI-VET- Classroom Material- Module 4- Teacher- RO

O4-A3-P4- DigI-VET- Classroom Material- Module 4- Teacher- RO

 

 

Trainings Modules for learners: 

P1 / University of Paderborn (UPB)

Module A:

O4-A2-P1-DigI-VET- Learner Modul A- Digitisation-DE

O4-A2-P1-DigI-VET- Learner Modul A- Digitisation-DE

O4-A2-P1-DigI-VET- Learner Modul A- Digitisation-EN

O4-A2-P1-DigI-VET- Learner Modul A- Digitisation-EN

O4-A2-P1-DigI-VET- Learner Modul A- Digitisation-GR

O4-A2-P1-DigI-VET- Learner Modul A- Digitisation-GR

O4-A2-P1-DigI-VET- Learner Modul A- Digitisation-RO

O4-A2-P1-DigI-VET- Learner Modul A- Digitisation-RO

O4-A2-P1-DigI-VET-Classroom Material-Module A-Learner-DE

O4-A2-P1-DigI-VET-Classroom Material-Module A-Learner-DE

O4-A2-P1-DigI-VET-Classroom Material-Module A-Learner-EN

O4-A2-P1-DigI-VET-Classroom Material-Module A-Learner-EN

O4-A2-P1-DigI-VET-Classroom Material-Module A-Learner-GR

O4-A2-P1-DigI-VET-Classroom Material-Module A-Learner-GR

O4-A2-P1-DigI-VET-Classroom Material-Module A-Learner-RO

O4-A2-P1-DigI-VET-Classroom Material-Module A-Learner-RO

Module B:

O4-A2-P1-DigI-VET- Learner Modul B- Industry-DE

O4-A2-P1-DigI-VET- Learner Modul B- Industry-DE

O4-A2-P1-DIGI-VET-Learner Modul B- Industry-GR

O4-A2-P1-DIGI-VET-Learner Modul B- Industry-GR

O4-A2-P1-DigI-VET- Learner Modul B-Industry-EN

O4-A2-P1-DigI-VET- Learner Modul B-Industry-EN

04-A2-P1-DigI-VET- Learner Modul B- Industry- RO

04-A2-P1-DigI-VET- Learner Modul B- Industry- RO

O4-A3-P1-DIGI-VET- Classroom Material B-Industry-RO

O4-A3-P1-DIGI-VET- Classroom Material B-Industry-RO

O4-A3-P1-DigI-VET- Classroom Material B- Industry-GR

O4-A3-P1-DigI-VET- Classroom Material B- Industry-GR

O4-A3-P1-DigI-VET- Classroom Material B- Industry-EN

O4-A3-P1-DigI-VET- Classroom Material B- Industry-EN

O4-A3-P1-DigI-VET- Classroom Material B- Industry-DE

O4-A3-P1-DigI-VET- Classroom Material B- Industry-DE

 

Module C:

O4-A3-P1-DigI-VET- Learner Modul Current Status-DE

O4-A3-P1-DigI-VET- Learner Modul Current Status-DE

O4-A3-P1-DigI-VET- Learner Modul Current Status-EN

O4-A3-P1-DigI-VET- Learner Modul Current Status-EN

O4-A3-P1-DigI-VET- Learner Modul Current Status-RO

O4-A3-P1-DigI-VET- Learner Modul Current Status-RO

O4-A3-P1-DIGI-VET-Learner Modul Current Status-GR

O4-A3-P1-DIGI-VET-Learner Modul Current Status-GR

O4-A3-P1-DigI-VET- Classroom Material Current Status-DE

O4-A3-P1-DigI-VET- Classroom Material Current Status-DE

O4-A3-P1-DigI-VET- Classroom Material Current Status-EN

O4-A3-P1-DigI-VET- Classroom Material Current Status-EN

O4-A3-P1-DigI-VET- Classroom Material Current Status-GR

O4-A3-P1-DigI-VET- Classroom Material Current Status-GR

O4-A3-P1-DigI-VET- Classroom Material Current Status-RO

O4-A3-P1-DigI-VET- Classroom Material Current Status-RO

 

P2 / AR Vocational Education and Training Ltd., United Kingdom (ARVET)

Module A:

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material-A-Learner-EN

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material-A-Learner-EN

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material-A-Learner-DE

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material-A-Learner-DE

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material-A-Learner-GR

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material-A-Learner-GR

 

Module B:

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material-B-Learner-DE

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material-B-Learner-DE

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material-B-Learner-EN

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material-B-Learner-EN

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material-B-Learner-RO

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material-B-Learner-RO

 

Module C:

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material C-Learner-EN

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material C-Learner-EN

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material-C-Learner-GR

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material-C-Learner-GR

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material-C-Learner-RO

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material-C-Learner-RO

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material C-Learner-DE

O4-A3-P2-DigI-VET- Classroom Material C-Learner-DE

 

P3 / Private Institute Emphasys Centre, Cyprus (EMPH)

Module A:

O4-A3-P3-DigI-VET- Learner Module A -RO

O4-A3-P3-DigI-VET- Learner Module A -RO

O4-A3-P3-DigI-VET- Learner Module A -GR

O4-A3-P3-DigI-VET- Learner Module A -GR

O4-A3-P3-DigI-VET- Learner Module A -EN

O4-A3-P3-DigI-VET- Learner Module A -EN

O4-A3-P3-DigI-VET- Learner Module A -DE

O4-A3-P3-DigI-VET- Learner Module A -DE

O4-A3-P3-DigI-VET- Classroom Material-DE

O4-A3-P3-DigI-VET- Classroom Material-DE

O4-A3-P3-DigI-VET- Classroom Material-RO

O4-A3-P3-DIGI-VET- Classroom Material-GR

O4-A3-P3-DigI-VET- Classroom Material-EN

O4-A3-P3-DigI-VET- Classroom Material-EN

O4-A3-P3-DigI-VET- Classroom Material-RO

 

Module B:

O4-A2-P3-DigI-VET-Learner Modul B- Industry Agriculture-DE

O4-A2-P3-DigI-VET-Learner Modul B- Industry Agriculture-DE

O4-A2-P3-DigI-VET-Learner Modul B- Industry Agriculture-EN

O4-A2-P3-DigI-VET-Learner Modul B- Industry Agriculture-GR

O4-A2-P3-DigI-VET-Learner Modul B- Industry-GR

O4-A2-P3-DigI-VET-Learner Modul B- Industry-DE

O4-A2-P3-DigI-VET-Learner Modul B- Industry-EN

O4-A2-P3-DigI-VET-Learner Modul B- Industry-RO

O4-A3-P3-DIGI-VET- Classroom Material-B-DE

O4-A3-P3-DIGI-VET- Classroom Material-B-DE

O4-A3-P3-DigI-VET- Classroom Material-B-EN

O4-A3-P3-DigI-VET- Classroom Material-B-EN

O4-A3-P3-DIGI-VET- Classroom Material-B-GR

O4-A3-P3-DigI-VET- Classroom Material-B-RO

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Modul B- GR

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Modul B- GR

 

Module C:

O4-A3-P3-DigI-VET- Learner Modul C- Current StatusCY-DE

O4-A3-P3-DigI-VET- Learner Modul C- Current StatusCY-EN

O4-A3-P3-DigI-VET- Learner Modul C-Current StatusCY-GR

O4-A3-P3-DigI-VET- Learner Modul C-Current StatusCY-RO

O4-A3-P3-DigI-VET- Classroom Material C-Current StatusCY-DE

O4-A3-P3-DigI-VET- Classroom Material C-Current StatusCY-DE

O4-A3-P3-DigI-VET- Classroom Material C-Current StatusCY-EN

O4-A3-P3-DigI-VET- Classroom Material C-Current StatusCY-EN

O4-A3-P3-DigI-VET- Classroom Material C-Current StatusCY-RO

O4-A3-P3-DigI-VET- Classroom Material C-Current StatusCY-RO

O4-A3-P3-DigI-VET- Classroom Material C-Current StatusCY-GR

O4-A3-P3-DigI-VET- Classroom Material C-Current StatusCY-GR

P4 / Asociata Oamenilor de Afaceri Agres Romania (AOAA)

Module A:

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Module A-DE

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Module A-DE

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Module A-EN

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Module A-EN

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Module A-GR

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Module A-GR

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Module A-RO

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Module A-RO

O4-A2-P4-DigI-VET-Classroom Material-Module A-Learner-DE

O4-A2-P4-DigI-VET-Classroom Material-Module A-Learner-EN

O4-A2-P4-DigI-VET-Classroom Material-Module A-Learner-EN

O4-A2-P4-DigI-VET-Classroom Material-Module A-Learner-GR

O4-A2-P4-DigI-VET-Classroom Material-Module A-Learner-GR

O4-A2-P4-DigI-VET-Classroom Material-Module A-Learner-RO

O4-A2-P4-DigI-VET-Classroom Material-Module A-Learner-RO

 

Module B:

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Modul B- DE

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Modul B- DE

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Modul B- EN

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Modul B- EN

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Modul B-GR

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Modul B-GR

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Modul B-RO

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Modul B-RO

O4-A3-P4 – DigI-VET- Classroom Material B- DE

O4-A3-P4 – DigI-VET- Classroom Material B- DE

O4-A3-P4 – DigI-VET- Classroom Material B- EN

O4-A3-P4 – DigI-VET- Classroom Material B- EN

O4-A3-P4 – DigI-VET- Classroom Material B- GR

O4-A3-P4 – DigI-VET- Classroom Material B- GR

O4-A3-P4 – DigI-VET- Classroom Material B- RO

O4-A3-P4 – DigI-VET- Classroom Material B- RO

 

Module C:

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Modul C- DE

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Modul C- DE

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Modul C- EN

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Modul C- EN

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Modul C- GR

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Modul C- GR

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Modul C- RO

O4-A2-P4- DigI-VET- Learner Modul C- RO

O4-A3-P4- DigI-VET- Classroom Material- C- DE

O4-A3-P4- DigI-VET- Classroom Material- C- DE

O4-A3-P4- DigI-VET- Classroom Material- C- EN

O4-A3-P4- DigI-VET- Classroom Material- C- GR

O4-A3-P4- DigI-VET- Classroom Material- C- RO

 

ΙΟ5: Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο των καλών πρακτικών στον τομέα της Ψηφιοποίησης

O5-A1-P1-DiGI-VET Showcases and Online Observatory – EN

O5-P1-DiGI-VET Showcases and Online Observatory-EN

O5-P3-DiGI-VET Showcases and Online Observatory-ENG

Σύνδεσμος για το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο DigI-VE:

http://digivet-platform.eduproject.eu/